درمانگاه تفرش
درمانگاه تفرش
متراژ زمین
٢٠٠٠
متراژ زیربنا
١٦٠٠
استان
مرکزی
شهر
مرکزی
سال اتمام طراحی
١٣٩٤