درمانگاه بانه
درمانگاه بانه
متراژ زمین
١٠٠٠
متراژ زیربنا
١٦٠٠
شهر
کردستان
سال اتمام طراحی
١٣٩٣