بخش جدید ICU بیمارستان میلاد تهران
بخش جدید ICU بیمارستان میلاد تهران
متراژ زمین
١٣٠٠
متراژ زیربنا
١٣٠٠
شهر
تهران
سال اتمام طراحی
١٣٨٥