سازمان تامین اجتماعی کل استان سیستان و بلوچستان شعبه میرجاوه
سازمان تامین اجتماعی کل استان سیستان و بلوچستان شعبه میرجاوه
متراژ زمین
متراژ زیربنا
١٠١٤
شهر
میرجاوه
سال اتمام طراحی
٩٢