شعبه تامین اجتماعی خمام
شعبه تامین اجتماعی خمام
متراژ زمین
١٨٩١
متراژ زیربنا
١٠١٩
شهر
گیلان
سال اتمام طراحی
١٣٨١