اداره کل، اسناد پزشکی و مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر
اداره کل، اسناد پزشکی و مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر
متراژ زمین
٢٧٨٥
متراژ زیربنا
٧٤٢٠
شهر
بوشهر
سال اتمام طراحی
١٣٨٠