مرکز اسناد پزشکی استان گیلان رشت
مرکز اسناد پزشکی استان گیلان رشت
متراژ زمین
٢١٠٠
متراژ زیربنا
١٨٣٠
شهر
گیلان
سال اتمام طراحی
١٣٨٠