شعبه تامین اجتماعی کیاشهر
شعبه تامین اجتماعی کیاشهر
متراژ زمین
٦٧٠
متراژ زیربنا
١٠١٣
شهر
گیلان
سال اتمام طراحی
١٣٩٢