مرکز اسناد پزشکی استان گیلان رشت
متراژ زمین (متر)
2,100
متراژ زیربنا (متر)
1,830
استان (شهر)
(گیلان)
سال اتمام طراحی
1380
درمانگاه تفرش
متراژ زمین (متر)
2,000
متراژ زیربنا (متر)
1,600
استان (شهر)
مرکزی (مرکزی)
سال اتمام طراحی
1394
سازمان تامین اجتماعی کل استان سیستان و بلوچستان شعبه میرجاوه
متراژ زمین (متر)
0
متراژ زیربنا (متر)
1,014
استان (شهر)
(میرجاوه)
سال اتمام طراحی
92
مدیریت درمان و اسناد پزشکی و سالن اجتماعات سمنان
متراژ زمین (متر)
9,372
متراژ زیربنا (متر)
9,012
استان (شهر)
(سمنان)
سال اتمام طراحی
آذر 87
بخش جدید ICU بیمارستان میلاد تهران
متراژ زمین (متر)
1,300
متراژ زیربنا (متر)
1,300
استان (شهر)
(تهران)
سال اتمام طراحی
1385
شعبه تامین اجتماعی خمام
متراژ زمین (متر)
1,891
متراژ زیربنا (متر)
1,019
استان (شهر)
(گیلان)
سال اتمام طراحی
1381
شعبه تامین اجتماعی کیاشهر
متراژ زمین (متر)
670
متراژ زیربنا (متر)
1,013
استان (شهر)
(گیلان)
سال اتمام طراحی
1392
اداره کل، اسناد پزشکی و مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر
متراژ زمین (متر)
2,785
متراژ زیربنا (متر)
7,420
استان (شهر)
(بوشهر)
سال اتمام طراحی
1380
اداره کل تامین اجتماعی قم (جدید)
متراژ زمین (متر)
0
متراژ زیربنا (متر)
4,403
استان (شهر)
(قم)
سال اتمام طراحی
1382
درمانگاه بانه
متراژ زمین (متر)
1,000
متراژ زیربنا (متر)
1,600
استان (شهر)
(کردستان)
سال اتمام طراحی
1393
بـیـشـتـر