وبلاگ

تبریک

(ارسال شده در ١٣٩٦/٠٣/٢٠)
تبریک
گویند که گرد مَه، زمین میگردد / دور فلک و عرش برین میگردد
خورشید، جمال مجتبی را دیده است / حیران شده است و این چنین میگردد
میلاد دومین اختر تابتاک آسمان ولایت مبارک