وبلاگ

تبریک

(ارسال شده در ٩٦/٠٢/٠٤)
تبریک
بعثت، امید انسان به فردایی روشن است.
بعثت، نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بیحد او بر زمینیان است.
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد