مرکز اسناد پزشکی استان گیلان رشت
متراژ زمین (متر)
2,100
متراژ زیربنا (متر)
1,830
استان (شهر)
(گیلان)
سال اتمام طراحی
1380
درمانگاه تفرش
متراژ زمین (متر)
2,000
متراژ زیربنا (متر)
1,600
استان (شهر)
مرکزی (مرکزی)
سال اتمام طراحی
1394
سازمان تامین اجتماعی کل استان سیستان و بلوچستان شعبه میرجاوه
متراژ زمین (متر)
0
متراژ زیربنا (متر)
1,014
استان (شهر)
(میرجاوه)
سال اتمام طراحی
92
مدیریت درمان و اسناد پزشکی و سالن اجتماعات سمنان
متراژ زمین (متر)
9,372
متراژ زیربنا (متر)
9,012
استان (شهر)
(سمنان)
سال اتمام طراحی
آذر 87
بخش جدید ICU بیمارستان میلاد تهران
متراژ زمین (متر)
1,300
متراژ زیربنا (متر)
1,300
استان (شهر)
(تهران)
سال اتمام طراحی
1385
شعبه تامین اجتماعی خمام
متراژ زمین (متر)
1,891
متراژ زیربنا (متر)
1,019
استان (شهر)
(گیلان)
سال اتمام طراحی
1381
شعبه تامین اجتماعی کیاشهر
متراژ زمین (متر)
670
متراژ زیربنا (متر)
1,013
استان (شهر)
(گیلان)
سال اتمام طراحی
1392
اداره کل، اسناد پزشکی و مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر
متراژ زمین (متر)
2,785
متراژ زیربنا (متر)
7,420
استان (شهر)
(بوشهر)
سال اتمام طراحی
1380
اداره کل تامین اجتماعی قم (جدید)
متراژ زمین (متر)
0
متراژ زیربنا (متر)
4,403
استان (شهر)
(قم)
سال اتمام طراحی
1382
درمانگاه بانه
متراژ زمین (متر)
1,000
متراژ زیربنا (متر)
1,600
استان (شهر)
(کردستان)
سال اتمام طراحی
1393
سایر نمـــونه کارها

مشاوره

انجام خدمات مشاوره تخصصی در زمینه مهندسی از مقیاس ساختمان تا آمایش سرزمین در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار، با بهره گیری از مهندسین مجرب، رویه های کارآمد، ابزارهای پیشرفته و پیروی از الگوهای بین لمللی ارزیابی نتایج مربوط در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی.

طراحی

انجام کلیه خدمات مرتبط با طراحی های تخصصی مهندسی، از مقیاس ساختمان تا آمایش سرزمین، با پیروی از آخرین استانداردهای بین المللی، در جهت تامین نیاز ها و خواست های جاری در چرخه حیات پروژه، از جانب کارفرما تا دیگر ذی النفعان، با رویکرد دستیابی به حداکثر هماهنگی میان فرهنگ، محیط زیست و کارایی عملکردی واقتصادی. این خدمات در غالب طراحی مفهومی، طراحی مقدماتی(فاز یک) و طراحی پیشرفــــته (فاز دو)  و متره برآورد ارائه می شود.

نظارت

انجام کلیه خدمات مرتبط با نظارت بر محتوا، رویه و نتایج حاصل از اجرا طرح های مهندسی ساختمان؛ با رویکرد دقت، ایمنی و سلامت در جهت تامین اهداف زمانی، هزینه ای و کیفی کارفرمایان محترم. خدمات نظارت در غالب، نظارت عالیه و گارگاهی ارائه می شود.

مطالعات

انجام خدمات مطالعات مهندسی از مقیاس ساختمان تــا سرزمین در جهت تعیین اهداف مناسب، متناسب و به موقع برای پروژه ها و تضمین دستیابی به راهکارهای کار آمد، روزآمد و اقتصادی برای چرخه حیات پروژه. بر اساس روش شناسی مورد توافق، مطالعات به منظور تعیین اهداف پروژه ها و امکان سنجی پــروژه ها که شامل: ارزیابی فنی، محیطی، اقتصادی و مهندسی ارزش می باشد، صورت می پذیرد.